مقدمه

تحولات سریع و وسعت تحقیقات و بازدهی بالا، دانش مهندسی مواد را در زمره مهمترین علوم استراتژیک قرار داده و یکی از ملاک های توسعه یافتگی جوامع بر اساس رشد و پیشرفت تکنولوژیک در این علم محسوب می شود. امروزه رشد و پیشرفت دانش بشری را بر اساس نحوه به کارگیری فلزات و مواد تقسیم بندی می کنند. شناخت خواص، توزیع و نحوه استخراج و کاربرد مواد گوناگون در صنایع به همراه تولید مواد مرکب و الکتروسرامیک ها و حفاظت، شکل دهی و مهندسی سطح آن ها محدوده مهم، وسیع و پرکاربردی از دستاوردهای دانش بشری را شامل می گردد که همه این موارد به عنوان دانش مهندسی مواد شناخته می شوند.

در بین رشته های مختلف مهندسی مواد، علوم و فناوری سطح نیز از جایگاه ویژه و منحصر بفردی برخوردار است، بر این اساس سمینارهای مهندسی سطح با هدف گردآوری آخرین نتایج و یافته های پژوهشی و تحقیقاتی محققین و دانشگاهیان سراسر کشور در زمینه مهندسی سطح توسط انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران هرسال در ماه اردیبهشت برگزار می گردد.


اهداف برگزاری همایش سالانه مهندسی سطح
برگزاری سمینارها و نشست های علمی فرصتی مناسب جهت آشنایی هرچه بیشتر محققین و دانشجویان با پیشرفت ها و دستاوردهای روزآمد علمی و نیز محملی برای آشنایی آنان با محیط های صنعتی و کارخانجات و شرکت های مرتبط با رشته های دانشگاهی می باشد. برگزاری اینگونه سمینارها فرصتی بسیار مغتنم برای ارتباط صاحبان صنایع و حرف گوناگون با دستاوردهای علمی محیط دانشگاه ایجاد می نماید. لذا یکی از راه کارهای برطرف نمودنموانع و مشکلات در راه ارتباط صنعت و دانشگاه که همانا حلقه مفقوده سلسله پیشرفت و تکامل روند توسعه کشور است برگزاری چنین سمینارها و نشست هایی می باشد. در راستای نیل به اهداف فوق انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران، موارد زیر را به عنوان رئوس مهم اهداف خود از برگزاری سمینار ملی مهندسی سطح اعلام می نماید:
1- فراهم آوردن محیطی مناسب جهت عرضه آخرین دستاوردهای مهندسان و دانشجویان بویژه در زمینه مهندسی سطح در سراسر کشور در قالب مقالات و کنفرانس های علمی.
2- ایجاد بستری مناسب جهت آشنایی روزافزون دانشجویان و اساتید دانشگاه های سراسر کشور یا صنایع فعال در سطح کشور.
3- ایجاد ارتباط هرچه بیشتر و فراهم آوردن بستری مناسب برای ایجاد تعاملات علمی و صنعتی پویا.
4- ارتقاء سطح علمی دانشجویان و شرکت کنندگان در سمینار از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی.
5- ایجاد پویایی و انگیزه مشارکت در فعالیت های علمی دانشجویی برای دانشجویان.
6- معرفی صنایع کشور از طریق برگزاری نمایشگاه های جنبی صنایع فعال در سطح ایران.
7- ایجاد اوقاتی لذت بخش برای مدعوین و شرکت کنندگان در سمینار، از طریق برگزاری بازدیدهای جنبی.


محورهای تخصصی سمینار

  1) علوم و مهندسی سطح در صنایع نفت وگاز، پتروشیمی، صنایع هوایی، صنایع نیروگاهی

  2) فناوری نانو در مهندسی سطح

  3) لایه­های نازک

  4) رسوب فیزیکی بخار PVD ، رسوب شیمیایی بخار CVD

  5) نیتراسیون گازی و پلاسمایی

  6) پاشش حرارتی پلاسمایی و HVOF

  7) پوشش­های توابعی FGM

  8) پوشش­های مانع حرارتی TBC

  9) پوشش­های فتوکاتالیست

  10) تریبولوژی و سایش

  11) شبیه­سازی در فرآیندهای سطحی

  12) ارزیابی و بررسی کیفیت سطوح 

منبع خبر: www.surfaceseminar.ir