رنگ نهایی و نیز کاربردهای ویژه برخی از پوششهای نیتریدی عبارتنداز (لازم به ذکر است که این بخش در حال تکمیل شده می باشد):همچنین برخی کاربردها و رنگها:

نمونه

کاربرد

رنگ ظاهری

نوع پوشش

ردیف

http://www.keni-sa.com/cache/images/9f1dce7450c2d47ddb0107d848deeb80.png

تراشکاری

سختی بالا 3000 ویکرز و مقاومت به حرارت بالای 800

بنفش

TiAlN

1

http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4885272740692975&pid=1.9http://surftec.nazwa.pl/powloki-surf/tialn/

ابزار دنده زنی

بنفش

TiAlN

3

http://www.csgtools.com/publishImages/index~~element46.png

دکوراسیون

طلائی

TiN

2

http://www.csgtools.com/csg_tools_023.JPG

ابزار برش

طلائی

TiN

4

http://surftec.nazwa.pl/wp-content/uploads/2011/11/Surf-CrN1-300x225.jpg

 

نقره ای

CrN

5

http://surftec.nazwa.pl/wp-content/uploads/2011/11/Surf-ZrN1-225x300.jpg

مقاوم به تشعشع

طلائی مات

ZrN

6

http://surftec.nazwa.pl/wp-content/uploads/2011/11/Surf-AlTiSiN1-300x225.jpg

مقاوم به حرارت بالای 1000 درجه

قهوه ای سوخته

AlTiSiN

7