هفدمین سمینار ملی مهندسی سطح به همت انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران و دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان و در تاریخ 12 تا 14 بهمن ماه 1395 در اصفهان برگزار خواهد شد. محورهای موضوعی سمینار در ذیل آمده است.

محورهای موضوعی سمینار: 

 • علوم و مهندسی سطح در صنایع
 • ارزیابی وبررسی خصوصیات سطوح و پوشش­ها
 • پاشش حرارتی
 • رسوب فیزیکی بخار(PVD) و رسوب شیمیایی بخار(CVD)
 • پوشش­های نفوذی
 • پوشش­های توابعی (FGM)
 • پوشش­های مانع حرارتی (TBC)
 • پوشش­های فتو کاتالیست
 • پوشش­های بیومواد
 • لایه ­های نازک
 • فناوری نانو  در مهندسی سطح
 • تریبولوژی و سایش
 • شبیه­ سازی در فرایندهای مهندسی سطح
 • جنبه ­های اقتصادی- زیست محیطی و استانداردسازی در مهندسی سطح

منبع خبر:

http://www.surfaceseminar.ir/page.php?slct_pg_id=88&sid=1&slc_lang=fa