شرکت دانش بنیان فناوران سخت آرا، افتخار دارد با حضور فعال خود در نمایشگاه، آخرین دستاوردهای فناورانه خود در زمینه انجام پوششهای نانوساختار صنعتی را برای بازدیدکنندگان به نمایش بگذارد.

لذا از یکایک صنعتگران دعوت می شود تا در غرفه شرکت فناوران سخت آرا حضور بهم رسانند.

 

وب سایت نمایشگاه: http://www.ipcc.ir/