شایان ذکر است که قالب های اکستروژن بعد از فرایند نیتروژن دهی پلاسمایی، می توانند 2 تن پروفیل آلومینیومی تولید نمایند. این در حالی است که با استفاده از تکنولوژی چندلایه "شرکت فناوران سخت آرا"، امکان دستیابی به تولید 6 تن پروفیل آلومینیومی وجود دارد.

لذا صنایع و شرکت های تولید کننده قالب اکستروژن و استفاده کنندگان از این قالبها، دعوت می شود تا از این نوع پوشش برای افزایش عمر کاری قالب بهره مند شوند.