اصولاً مواد مهندسی پرکاربرد در نانوپوشش­ های سخت و مقاوم دارای دو گونه متفاوت پیوند اتمی می­ باشد. به‌عنوان‌مثال پوشش­ های TiN و BN به ترتیب دارای پیوندهای فلزی-کووالانت و یونی-کووالانت می­ باشند. در برخی موارد معدود مانند الماس 100 درصد پیوند به­ صورت کووالانت می­ باشد.

نکته حائز اهمیت در این نمودار، امکان شناسایی و دسته­ بندی مواد در شاخه­ های مجزا «سرامیکی» و «هاردمتال» می­ باشد که برخی محققان را با تردید مواجه می­ سازد.

 1

شکل 2-13- پیوندهای یونی، کووالانت و فلزی در ساختار پوشش­های سخت و مقاوم.

 

در نمودار شکل فوق به موادی که دارای پیوندهای مشترک یونی-کووالانت می­ باشد، به گروه مواد «سرامیک» قرار می‌گیرد. بسته به میزان الکترونگاتیویته دو عنصر، درصد هریک از پیوندها متفاوت خواهد بود ولی به‌هرحال در مواد سرامیکی از هر دو نوع پیوند اتمی یونی و کووالانت وجود دارد. به‌عنوان‌مثال اکثر اکسیدهای فلزات مانند TiO2 و Al2O3 جزء این خانواده قرار می­ گیرند. ولی در مقابل به موادی که دارای پیوندهای فلزی-کووالانت باشد، مواد «هارد متال» اطلاق می­ شود. به‌عنوان‌مثال پوشش­ های TiN و TiC جزء این دسته است که به‌ اشتباه برخی از محققان این مواد را جزء خانواده سرامیک­ ها می­ نامند.

لذا پوشش های ذیل جزو دسته هاردمتال ها (که در جامعه تحت عنوان پوششهای سرامیکی شناخته می شود) آمده است: