به گزارش واحد تحقیق و توسعه شرکت فناوران سخت آرا، ایجاد پوشش نانوساختار بر پره کمپرسور امکان افزایش مقاومت به خوردگی و مقاومت به فرسایش را به همراه خواهد داشت به طوری که اینگونه پوششها تحمل حداقل 600 ساعت در برابر تست پاشش نمک را دارا می باشد. پوشش نانوساختار اعمالی بر پایه کروم و آلومینیوم بوده است که با استفاده از فرایند رسوب گذاری فیزیکی از فاز بخار با روش تبخیر قوس کاتدی فراهم شده است. برخی خواص پوششها عبارتنداز:

1- افزایش سختی تا 3000 ویکرز

2- افزایش مقاومت به پاشش نمک تا 600 ساعت

3- کاهش زبری سطح تا 0.3 میکرومتر

4- افزایش مقاومت به فرسایش

5- افزایش عمر خستگی

کاربردها:

1- پره کمپرسور توربین های زمینی و هوایی

2- پره توربین بخش سرد

لازم به ذکر است که در حال حاضر، شرکت طراحی مهندسی توربو‌کمپرسور نفت آسیا (OTEC) به عنوان شرکت پیشرو (اولین شرکت در داخل کشور) در استفاده از خدمات PVD برای پره های کمپرسور می باشد.


لذا شرکت فناوران سخت آرا، جهت ارایه خدمات تخصصی برای شرکت های صنعتی اعلام آمادگی می نماید.