سخت کاری انواع قالب های صنعتی است. از جمله:
-
 قالب اکستروژن آلومینیوم

-  قالب کشش عمیق ورق
-
 قالب دایکاست آلومینیوم
-
 قالب ریژه برنج و آلومینیوم
-
 قالب پانچ
-
 قالب فورج داغ
-
 قالب فورج سرد
-
 قالب فاین بلنک
-
 قالب تزریق پلاستیک
-
 قالب تریم و استمپینگ ورق
-
 قالب شکل دهی مس
-
 قالب نورد لوله
-
 قالب برش
و ....


-
قطعات و اجزای مکانیکی که نیاز به کاهش در ضریب اصطکاک، افزایش مقاومت به خوردگی و افزایش مقاومت به سایش وجود دارد.


حرفه و تخصص ما این است:


1- دستیابی به پوشش های مقاوم با سختی بیش از 90راکول (HRC) معادل 3600 ویکرز که در مقایسه با دیگر روش­ های سخت­کاری از جمله کرم سخت، نیتروره کردن، کربوره کردن، و عملیات­ های حرارتی، بسیار کارآمدتر است.

2- ایجاد پوشش های سخت و با دوام با ضخامت کم (در محدوده 2 تا 5 میکرومتر)، بدون تغییر تلرانس ابعادی قطعات. بطوریکه پس از پوشش­ دهی به دلیل زبری پایین این پوشش­ ها نیاز به هیچگونه عملیات پرداخت سطحی نیست.

3- افزایش عملکرد ابزارهای براده‌برداری و دنده زنی، قالب­ های شکل دهی فلزات و تزریق پلاستیک و قطعات صنعتی به میزان حداقل 2 تا 5 برابری عمر­کاری.

4-  بهبود کیفیت قطعات تولیدی در فرآیند­های شکل‌دهی و حفظ دقت ابعادی قالب­ ها به دلیل کاهش اصطکاک و چسبندگی پوشش ها با اجزا درگیر.