کتاب مهندسی نانوپوششهای سخت و مقاوم، راهنمای کاربردی فنی برای افزایش دوام و عمرکاری قطعات، قالب‌ها و ابزارهایی می‌باشد که مدام در معرض تخریب سطح (سایش، فرسایش، خوردگی و اکسیداسیون) قرار دارند. از آن جهت که این اثر با نگاه کاربردی و به همراه مثال‌های صنعتی، نگارش و تدوین شده است، مطالعه آن برای صنعتگران، پژوهشگران و فناوران پیشنهاد می‌شود.


مؤلف: دکتر حسن علم خواه

تعداد صفحات: 231 صفحه

ناشر: مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا / 1397

قیمت: ۱۶ هزار تومان