لازم به ذکر کتاب مهندسی سطح و مواد در تریبولوژی در سال 2007 برای اولین بار توسط انتشارات هرمس در فرانسه به چاپ رسید و پس‌ازاینکه بسیار موردتوجه قرار گرفت در سال 2008 توسط ورونیک بیکن از فرانسه به انگلیسی ترجمه شد و انتشارات جان وایلی آن را به چاپ رساند.

 

مترجم این کتاب بر این باور است که با توجه به کاربرد انواع پوشش‌ها و نبود شناخت کافی از پدیده‌ تریبولوژی لزوم ترجمه این کتاب به زبان فارسی برای استفاده متخصصین لازم است.

 

در توضیح این کتاب می‌توان چنین گفت که سعی بر آن دارد تا با رویکردی کاربردی، سطح، روش‌های آنالیز آن، تریبولوژی، سایش و روان کاری را معرفی نموده و درنهایت در مورد مواد، پوشش‌ها و روش‌هایی بحث کند که درزمینه‌ی تریبولوژی و مهندسی سطح به کار می‌روند.

 

لازم به ذکر است به علت ماهیت بین‌رشته‌ای پدیده‌ی سایش، این کتاب می‌تواند مورداستفاده‌ی تمامی دانشجویان رشته‌های مهندسی مواد، مکانیک، فیزیک و شیمی  قرار گیرد و مطالعه‌ی آن به‌تمامی صنعتگران و پژوهش‌گران علاقه‌مند به مهندسی سطح و پوشش توصیه می‌گردد.


منبع: http://isfahan.sinapress.ir