تجهیزات موجود:

1- دستگاه صنعتی PVD به روش قوس کاتدی (تولید پوششهای سخت صنعتی) شامل چهار منبع قوس کاتدی که امکان پوشش دهی عناصر آلیاژی با لایه های مختلف را فراهم می سازد.

2- تجهیزات آماده سازی و تمیزکاری نمونه ها اعم سامانه آلتراسونیک و پولیشکاری و ...