• شماره کارگاه: 56277081-021
  • ارتباط مستقیم با واحد تولید (جهت ارسال و دریافت قطعات برای پوشش دهـــی):  09124228013
  • ارتباط مستقیم با واحد مشاوره صنعتی و فناوری: 09125009519

  • پست الکترونیکی: info@hardcoating.ir

 

  • مسیر1: جاده قدیم کرج، سه راه شهریار، بعد از شهرک سعیدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب، کارگاههای نانو- واحد 4
  • مسیر2: بزرگراه آزادگان، مسیر شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب، کارگاههای نانو- واحد 4

 

 

آدرس سازمان