خدمات قابل ارایه به مشتریان:

- خدمات پوشش دهی PVD بر قالبهای شکل دهی فلزات

- ساخت دستگاه PVD به همراه تکنولوژی کامل (کلید در دست)

- خدمات پژوهشی و تحقیق و توسعه برای انتخاب پوشش

- انجام فرایند نیتراسیون پلاسمایی در مقیاس صنعتی

- خدمات آزمایشگاهی (انجام لایه نشانی جهت پایان نامه و رساله دانشجویی)تنوع پوشش های شرکت:

- انجام خدمات پوشش دهی تک لایه از جمله: TiN، CrN، ZrN، TiCN، TiAlN، AlCrN

- انجام خدمات پوشش دهی چندلایه و ابرشبکه: TiN/TiCN/TiAlN ، CrN/AlCrN و ...

- انجام خدمات پوشش دهی نانوکامپوزیتی: TiAlSiN، TiSiN، CrAlSiN، CrAlTiSiCN


پوستر تبلیغاتی