نیترید تیتانیوم

اعمال پوششهای قالب فورج سرد

پوشش PVD (Physical Vapor Deposition) یک تکنیک متداول در کاربردهای مختلف از جمله آهنگری سرد (یا فورج سرد) است. این پوششها چندین مزیت برای فرآیندهای آهنگری سرد ارائه می دهد…
keyboard_arrow_up