تحقیق و توسعه (R&D)

با توجه به اینکه اکثر تخریب قطعات صنعتی مانند سایش، فرسایش، اکسیداسیون، خوردگی و غیره از سطح آن شروع می شود، بالا بردن دوام سطح از طریق مهندسی سطح، بهترین راهکار اثبات شده است. از جمله فناوری های تجاری شده برای حفاظت از قطعات صنعتی، روش رسوب گذاری فیزیکی از فاز بخار یا PVD است. با توجه به جدید و نوظهور بودن فناوری پوشش های نانوساختار ایجاد شده با روش PVD در صنایع کشور، شرکت فناوران سخت آرا برای همکاری فناورانه (در قالب تحقیق و توسعه) با شرکت ها جهت توسعه پوشش های جدید برای چالش های مخصوص آن شرکت (اعم از چالش خوردگی، سایش، فرسایش، فولینگ، اکسیداسیون و …)، اعلام آمادگی می کند.
keyboard_arrow_up