پره توربین

صنعت توربینی به عنوان یکی از زیرساختهای توسعه فناوری در کشور است که خوشبختانه در کشور چندین سازنده حرفه ای در این زمینه همت گماشته اند. از چالشهای صنعت توربین، پدیده هایی چون فرسایش، فولینگ و خوردگی است که در بخش سرد توربین گازی شایع است. از اینرو پوششهای نانوساختار سخت اعمالی به روش PVD این امکان را فراهم آورده است که بتواند چالشهای نامبرده را به تاخیر بیاندازد. این فناوری در کشور تجاری سازی نیز شده است. به عنوان مثال پوششهای بر پایه نیترید کروم اعمال شده با روش PVD توسط شرکت فناوران سخت آرا توانسته است به صورت تجاری در 40 موتور توربوکمپرسور IGT25 استفاده شود.

پوشش pvd پره کمپرسور

پره کمپرسور توربین گازی

پوشش نانولایه مقاوم به فرسایش در صنعت هوایی

پوشش نانولایه مقاوم به فرسایش در صنعت توربین

پوشش مقاوم به فرسایش پره توربین بخار

پوشش مقاوم به فرسایش پره توربین بخار

پوشش مقاوم به فرسایش و خوردگی بر پره کمپرسور

پوشش مقاوم به فرسایش و خوردگی بر پره کمپرسور

keyboard_arrow_up