ماه: اکتبر 2023

اعمال پوششهای قالب فورج سرد

پوشش PVD (Physical Vapor Deposition) یک تکنیک متداول در کاربردهای مختلف از جمله آهنگری سرد (یا فورج سرد) است. این پوششها چندین مزیت برای فرآیندهای آهنگری سرد ارائه می دهد…
keyboard_arrow_up